งานสร้างเครื่องจักร เลือกผู้รับเหมาอย่างไร

สร้างเครื่องจักร-01

เป็นที่ทราบกันดีว่า กว่าเราจะสร้างเครื่องจักรขึ้นมาสัก 1 เครื่อง มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เราต้องมีทีมงานมืออาชีพ มีหลายๆส่วนงาน เข้ามาระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของหน้างาน ก่อนที่จะวางแผนในการออกแบบเครื่องจักร ทดสอบติดตั้งและทดสอบประสิทธิภาพ ของเครื่องจักร ว่าเครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้หรือไม่

เครื่องจักรแต่ละเครื่องมีความซับซ้อนไม่เหมือนกัน เครื่องโดยเฉพาะเครื่องประกอบอัตโนมัติเครื่อง automation ต่างๆ มีความซับซ้อนของระบบเป็นอย่างมาก หลายๆโรงงานโดยทั่วไป ยังขาดแคลนทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีในการ สร้างเครื่องจักร การว่าจ้างผู้รับเหมาจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ซึ่งการว่าจ้างผู้รับเหมาที่ดีมีความรับผิดชอบ ที่มีความสามารถสนองตอบความต้องการของโรงงานหรือฝ่ายผลิตได้นั้น ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายทางโรงงานอยู่

งานสร้างเครื่องจักรก็เหมือนงานฝีมือ ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ แนวทางการสรรหาหรือคัดเลือกผู้รับเหมา จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยาก มีองค์ประกอบสำคัญสำคัญอยู่ไม่กี่ข้อ ขอเพียงฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายผลิตเองมีความใส่ใจ ในรายละเอียดปลีกย่อย ก็สามารถ คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เก็บเป็นลิสต์ไว้ใช้งานได้แล้ว

งานสร้างเครื่องจักร

9 แนวทางการคัดเลือกผู้รับเหมาสร้างเครื่องจักรที่มีคุณภาพ มีดังนี้

1. มี workshop มีพื้นที่การทำงาน มีเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัย และตรวจสอบได้
2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงใจ ถึงแม้แนวทางการแก้ปัญหานั้นๆอาจ ไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องจักรใหม่ ก็ได้
3. มีประสบการณ์ มีผลงานอ้างอิง มีตัวอย่างผลงาน ที่จับต้องได้
4. มีการออกแบบ มีการเขียนแบบ มีการนำเสนอวิธีการทำงานของเครื่องจักร อย่างเป็นรูปประธรรม จนฝ่ายผลิตหรือโรงงาน เกิดความเชื่อมั่นก่อนที่จะมีการจัดสร้างเครื่องจักรในขั้นตอนถัดไป
5. มีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน มีกำหนดงานแล้วเสร็จที่สมเหตุสมผล และสนองตอบความจำเป็นเร่งด่วนของฝ่ายผลิตได้ โดยเฉพาะการเข้าทำงานในช่วงของวันหยุด เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการผลิต
6. การสร้างเครื่องจักรต้องมีการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายๆโรงงานแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ความจำเป็นในการปรับปรุงเครื่องจักรหรือการขยายกำลังการผลิตก็ยังคงมีอยู่ บริษัทผู้รับเหมาในการสร้างหรือปรับปรุงเครื่องจักรที่ดีก็ต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการประเมินราคา
7. การทดสอบและติดตั้งเครื่องจักรกระทำอย่างมีความเป็นมืออาชีพภายใต้ความปลอดภัยของกฎระเบียบต่างๆ ทำงานตามมาตรฐานของโรงงานว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยโดย ประสานงาน และให้ความร่วมมือ กับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นอย่าง ตี
8. การจัดสร้างเครื่องมือเครื่องจักรจำเป็นต้องมีการประสานงานกันอยู่ตลอด ผู้รับเหมาที่ดีต้องมีความเป็นมิตรมีน้ำใจสุภาพเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย เป็นคนคิดบวก คำนึงถึงฝ่ายผลิตหรือโรงงานก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ
9. ผู้รับเหมาที่ดีมีคุณภาพที่เราจะว่าจ้างในการสร้างเครื่องจักรขึ้นมาแต่ละชิ้น ต้องการันตีผลงาน รับประกันผลงานรับประกันการทำงานของเครื่องจักร ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

งานสร้างเครื่องจักรคืองานของเรา รับออกแบบเครื่องจักร เครื่อง automation เครื่องจักรประกอบอัตโนมัติ เครื่องช่วยประกอบ ตลอดจนจิ๊กแอนด์ฟิกเจอร์ต่างๆ

KSN 2558 Engineering

ออกแบบระบบออโตเมชั่น สร้างเครื่องจักรช่วยประกอบอัตโนมัติ

รับงาน สร้างเครื่องจักร โคราช

ตลอดจนอะไหล่เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต..

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.. โทร. 083-368-7260 (คุณกฤตภาส ศรีจริยา)

#เครื่องออโตเมชั่น #เครื่องจักรอัตโนมัติ #ออกแบบเครื่องจักรโคราช #เครื่องออโต้

สร้างเครื่องจักร-01

สร้างเครื่องจักร-02

สร้างเครื่องจักร-03

สร้างเครื่องจักร โคราช -04

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์