บริการของเรา

รับออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องออโตเมชั่น (Automation machine) อะไหล่ของเครื่องจักร  อุปกรณ์ช่วยประกอบต่างๆ ในการผลิต จิ๊กฟิกเจอร์ (Jig & Fixture) อะไหล่หายาก รับงานออกแบบและจัดทำสแตน ชั้นวางของ รถเข็น งานเหล็กและสแตนเลส 

นโยบายคุณภาพ

  • มุ่งเน้นคุณภาพในการทำงานและการบริการให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ทีมงานในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองได้ดี
  • นำเสนอแนวคิดและออกแบบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นรูปแบบงานที่แท้จริง
  • นำเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
  • ส่งมอบงานได้ทันเวลาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดียิ่ง