Tag Archives: safety guard

The Benefits of Being a Professional Safety Guard

Safety-Guard-automatic-machine

Find out more about the career of a professional safety guard, and how it can provide you with job satisfaction, recognition, and financial benefits.

Safety Guard ความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงในเครื่องออโตเมชั่น

safety-guard-for-automatic-machine-2

Safety guard เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของคนงานที่ใช้งานหรือบำรุงรักษาเครื่องจักร

มาตรฐานเครื่องจักรออโตเมชั่นกับงานป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Safety-guard)

Safety guard automation machine

มาตรฐานการออกแบบเครื่องจักรออโตเมชั่นกับงานป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Safety-guard) หมายถึงการออกแบบเเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์